การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

โดย : Goodswell Store

ระยะเวลาการรับประกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า และเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าแต่ละประเภท โดยจะเริ่มนับจาก  วันที่สินค้าได้ถูกจัดส่ง ถึงปลายทางของผู้รับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทางร้าน ไม่มีนโยบาย เปลี่ยน หรือ คืนสินค้า  กรุณาศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขให้เข้าใจ ก่อนการตัดสินใจซื้อ

* ทางร้าน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น ก่อนทำการจัดส่ง ให้แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากกระบวนการผลิต

* ข้อสำคัญ... หากพบว่า กล่องสินค้าที่ได้รับ เกิดความเสียหาย "รุนแรง" ซึ่งอาจจะส่งผล ให้สินค้าภายในกล่อง นั้น เกิดความเสียหายได้  ให้ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า จากบริษัทผู้นำส่งสินค้า โดยให้สินค้านั้น ตีกลับ และ อย่าลืม... ถ่ายรูป หรือวีดิโอ ให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วรีบแจ้งพร้อมส่งหลักฐาน มาให้ทางร้านทราบ โดยทันที  แต่หากลูกค้ารับสินค้านั้นไว้ และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง ทางร้านจะไม่สามารถ เคลมสินค้า ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง นั้นๆ ได้

     ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ซื้อจาก Goodswell Online จะมีการรับประกันสินค้า ที่แตกต่างกันไป ตามประเภท/รุ่น ของสินค้า (ภายใต้เงื่อนไขที่ทางร้านกำหนด) โดยความเสียหายของสินค้านั้น จะต้องเกิดขึ้นจาก ความผิดปกติของระบบการทำงานหลักของเครื่อง และเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต เท่านั้น  จะไม่รวมถึงความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท หรือผิดวิธี และจากการดูแลจัดเก็บสินค้า ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้...

     (1) ทางร้าน Goodswell Online จะรับประกันความเสียหายของสินค้า ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่อง ในกระบวนการผลิต หรือที่ไม่ได้มาตรฐานในการผลิต จากโรงงาน โดย...

         รับประกันเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือเปลี่ยนรุ่นสินค้าที่เทียบเท่า เพื่อทดแทนให้ตามความเหมาะสม  ภายใน 14 วัน  ( นับจาก วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า )

       **  หลังจาก 14 วัน  ยังมีการรับประกัน การดูแล/ซ่อมแซม  และแก้ปัญหา ต่อเนื่องไปอีก เป็นเวลา 3 เดือน , 6 เดือน หรือ 1 ปี ( ขึ้นอยู่กับประเภท/รุ่น หรือแบรนด์ของสินค้านั้นๆ )

            และหากมีความจำเป็น มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเกิดขึ้น สำหรับค่าชิ้นส่วนอะไหล่ หรือสินค้าทดแทด ลูกค้าจะได้รับส่วนลด หรือเงื่อนไขสิทธิเพิ่มเติมต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ  

     (2) การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่ไม่ใช่ ระบบการทำงานหลักของเครื่อง ซึ่งเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นจาก การใช้งานที่ผิดวิธี , การดูแลจัดเก็บ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม , อุบัติเหตุ ความประมาท หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของลูกค้า  ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ


     (3) หากลูกค้า มีการแกะ รื้อ ถอด ส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้า ไม่ว่าจะเพื่อดู หรือมีร่องรอยของการดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซมตัวสินค้า ทั้งภายนอก และภายใน ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก และถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันสินค้า โดยทันที


     (4) การรับประกันสินค้านี้ จะไม่รวมถึง...

        *  อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และอื่น ๆ ที่มีมาให้ ในชุดกับสินค้า เช่น สายชาร์ต USB , หม้อแปลง Adapter เป็นต้น

       **  สินค้าสมนาคุณ ของแถม หรือสินค้าที่ทางร้านใช้ สำหรับจัดโปรโมชั่น ต่างๆ

ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ และเอกสารใบเสร็จรับเงิน ที่ทางร้านออกให้ ที่จัดส่งไปพร้อมกับสินค้าในตอนซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการซื้อสินค้า จากทางร้าน

 ในกรณีที่ยังอยู่ในการรับประกัน หากไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์ และเอกสารใบเสร็จรับเงิน ที่ทางร้านออกให้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับเคลมประกัน ทุกกรณี )

 

ทาง Goodswell Online (www.goodswellonline.com)

  • ขอสงวนสิทธิ์ การตัดสินใจของทางร้าน ในการพิจารณาการเคลมประกันในทุกกรณี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับประกันสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากมีข้อกังวล หรือสงสัย สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

Powered by MakeWebEasy.com